Planten op de zware klei in de Haarlemmermeer in netten op 1.80 m

extra bollen kiepen

de verdeling

.

de bevoorrading

Pas op de weg....

Da's strak!